T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Eskişehir İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi

Yayın Tarihi : 24.05.2022

Eskişehir'de, Nisan 2021'de başlayan "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" devam ediyor

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında başlatılan "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması" projesinin 2021-2022 programında, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir ilimizde saha çalışmalarının yürütülmesi planlanmış ve proje çalışmalarına 8 Nisan 2021 tarihinde başlanmıştır. Proje için 16 aylık bir çalışma dönemi planlanmıştır.

Projenin Amacı: Biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılmasına ve genetik kaynaklarımıza dayalı sınai mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasının sağlanmasına katkıda bulunmak maksadıyla, biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt altına alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesidir. Proje ile halkın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve ulusal geleneksel bilgi bankası oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, arazi çalışması yapılarak biyolojik çeşitliliği oluşturan yabani bitki, hayvan ve mikroorganizmaların insanların herhangi bir ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımını içeren, genellikle bir topluluğun kültürel veya manevi kimliğinin bir parçasını oluşturan, o topluluk içinde geliştirilen, devam ettirilen ve nesilden nesile aktarılan bilgi, ustalık, beceri ve uygulamaları içeren geleneksel bilgiler derlenmektedir.

Eskişehir'de 14 ilçeye bağlı, coğrafi özellikleri, tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri dikkate alınarak belirlenen 53 köyde, özellikle yaşlı nüfusla konusunda uzman kişiler (Farmasötik Botanik Uzmanı, Botanik Uzmanı, Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sosyal Bilimler Uzmanı) tarafından yüz yüze görüşmeler yapılmakta ve bölge halkının sahip olduğu, günümüze kadar ulaşmış olan geleneksel bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

eskişehir k.foto.jpgeskişehir.jpgeskişehir 2.jpg